Filter Products
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3211/S004

 • Intel Skylake-U Celeron and Core I3/I5/I7 ULT Soc CPU.
 • 4*USB3.0, 2*LAN, 6*COM
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S001

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/S002

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T001

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3601/T002

 • Intel Kabylake-S/Skylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*DDR4 1866/2133MHz SODIMM, Max 32GB
 • 4*CH GbE PoE and 2*Gig LAN
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*LAN,4*POE,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display
 • 16 bit Isolated DIO, ITPS power supply
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S00

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*LAN,4*POE,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display
 • 16 bit Isolated DIO, ITPS power supply
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*LAN,4*POE,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display
 • 16 bit Isolated DIO, ITPS power supply
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3602/S001

 • Intel® Skylake-S/Kabylake-S Core I3/I5/I7 CPU
 • 2*LAN,4*POE,6*USB3.0,MXM3.1 GPU 6*4K display
 • 16 bit Isolated DIO, ITPS power supply
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S001
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S001

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S001

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S001

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S002

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S003

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820/S004

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt PMI-3110 (Intel J1900)
Máy tính công nghiệp không quạt PMI-3110 (Intel J1900)
Máy tính công nghiệp không quạt PMI-3110 (Intel J1900)

Máy tính công nghiệp không quạt JHCTECH PMI-3110

Embedded PC

Aluminum Alloy Chassis,

Mini-shell Design,

Baytrail J1900 CPU,

4*100M Port Switch

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt PMI-3110 (Intel J1900)

Máy tính công nghiệp không quạt JHCTECH PMI-3110

Embedded PC

Aluminum Alloy Chassis,

Mini-shell Design,

Baytrail J1900 CPU,

4*100M Port Switch

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View