Filter Products
Máy tính công nghiệp không quạt SNVR-5610 (Intel Celeron N2807)
Máy tính công nghiệp không quạt SNVR-5610 (Intel Celeron N2807)
Máy tính công nghiệp không quạt SNVR-5610 (Intel Celeron N2807)

Máy tính công nghiệp không quạt JHCTECH SNVR-5610

Aluminum alloy chassis

Intel Celeron N2807 Processor,

Dual 2*1000 Gigabit Ethernets, 4*HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt SNVR-5610 (Intel Celeron N2807)

Máy tính công nghiệp không quạt JHCTECH SNVR-5610

Aluminum alloy chassis

Intel Celeron N2807 Processor,

Dual 2*1000 Gigabit Ethernets, 4*HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View