Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G ( I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G ( I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G ( I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G (I7-6500U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G ( I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T003-G (I7-6500U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T004-G ( celeron 3855U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T001 (Core I3-6100U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T003 (Core I7-6500U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K2120T(P)/T004 (Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer
 • Aladdin Family
 • Capacitive Touch
 • Intel Skylake-U CPU
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4
Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3820-T001~4

 • Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU
 • 3*LAN, 4*COM, 7*USB, 8/24bit DIO,
  dual 4K display, 2*PCIe or 2*PCI, TPM2.0, iVpro technology,
 • DC-IN 12~28V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T(P)/S001
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T(P)/S001
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T(P)/S001

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T/S001

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 10.1”TFT LCD, Capacitive/Resistive
 • Touch Intel® Baytail CPU, 2*LAN, 1*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T(P)/S001

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1001T/S001

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 10.1”TFT LCD, Capacitive/Resistive
 • Touch Intel® Baytail CPU, 2*LAN, 1*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
12.1′ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1201T (12.1′, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
12.1′ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
15″ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
15″ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View