Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T (18.5″, Celeron 1047UE)

 • Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC
 • Intel Celeron 1047UE 2M Cache 1.4GHz, HD Graphics 350MHz DX11
 • 2 RJ45 ( 10 / 100 / 1000 M) Ethernet, 8xUSB,18.5′  TFT LCD
 • 2xLine-out,1xMic-in,1xSCSI,1xDVI-D,1xRJ48
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M185T (18.5″, Celeron 1047UE)

 • Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC
 • Intel Celeron 1047UE 2M Cache 1.4GHz, HD Graphics 350MHz DX11
 • 2 RJ45 ( 10 / 100 / 1000 M) Ethernet, 8xUSB,18.5′  TFT LCD
 • 2xLine-out,1xMic-in,1xSCSI,1xDVI-D,1xRJ48
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T (18.5″)

Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC

Intel, Ivy Bridge 21.5′ LCD,4xCOM,1xAudio,1xVGA,1xDVI-D

2* 10/100/1000M Ethernet,  6xUSB, 19V external power adapter, Front IP65

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M186T (18.5″)

Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC

Intel, Ivy Bridge 21.5′ LCD,4xCOM,1xAudio,1xVGA,1xDVI-D

2* 10/100/1000M Ethernet,  6xUSB, 19V external power adapter, Front IP65

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T
Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T (21.5″)

Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC

Intel, Ivy Bridge 21.5′ LCD,4xCOM,1xAudio,1xVGA,1xDVI-D

2* 10/100/1000M Ethernet,  6xUSB, 19V external power adapter, Front IP65

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T

Máy tính công nghiệp Medical Panel PC MHPC-M215T (21.5″)

Fanless, Low power consumption, Medical Panel PC

Intel, Ivy Bridge 21.5′ LCD,4xCOM,1xAudio,1xVGA,1xDVI-D

2* 10/100/1000M Ethernet,  6xUSB, 19V external power adapter, Front IP65

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View