Filter Products
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (Core I7-6500U)

 • 17.0″ TFT LCD, Resistor / Capacitive Screen,
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T003-G (Core I7-6500U)

 • 17.0″ TFT LCD, Resistor / Capacitive Screen,
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)

 • 17.0″ TFT LCD, Resistor / Capacitive Screen,
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1720T/T004-G (Intel celeron 3855U)

 • 17.0″ TFT LCD, Resistor / Capacitive Screen,
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T001 (Core I3-6100U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core  I7-6500U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T003 (Core  I7-6500U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1820T(P)/T004 (Celeron 3855U)

 • 18.5″ TFT LCD, Capacitive Touch,
 • Intel Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touc
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touc
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G ( I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G ( I7-6500U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G ( I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G (I7-6500U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G ( I7-6500U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T003-G (I7-6500U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T(P)/T004-G ( celeron 3855U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T001-G (i3-6100U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)
Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G ( I5-6200U)

Máy tính cảm ứng công nghiệp ALAD-K1920T/T002-G (I5-6200U)

 • 19.0’’ TFT LCD Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U Core I3/I5/I7 Soc CPU, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, DC 9~36V
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View