Filter Products
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
15″ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1501T (15″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Intel N3160 CPU
15″ TFT LCD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T(P) (18.5″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T(P) (18.5″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T(P) (18.5″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T (18.5″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Capactive Touch
Intel Braswell CPU

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T(P) (18.5″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A1801T (18.5″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Capactive Touch
Intel Braswell CPU

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T(P) (21.5″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T(P) (21.5″, Intel N3160)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T(P) (21.5″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T (21.5″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Capacitive Touch, Intel Braswell CPU

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T(P) (21.5″, Intel N3160)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-A2101T (21.5″, Intel N3160)

Industrial Touch Panel Computer
Aladdin Family
Capacitive Touch, Intel Braswell CPU

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
Intel® Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T (12.1′, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
Intel® Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T( P )/T001 (Core I3-6100U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T( P )/T001 (Core I3-6100U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T( P )/T001 (Core I3-6100U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T001 (Core I3-6100U )

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T( P )/T001 (Core I3-6100U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T001 (Core I3-6100U )

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/ T004 (Intel Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T(P)/T002 (Core I5-6200U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core I7-6500U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core I7-6500U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core I7-6500U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core  I7-6500U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core I7-6500U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T003 (Core  I7-6500U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/ T004 (Intel Celeron 3855U)

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1220T/T002 (Core I5-6200U )

 • Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
 • 12.1″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
 • Intel® Skylake-U CPU 2*LAN 4*USB3.0
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
15″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
Intel® Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1520T (15″, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
15″ TFT LCD, Capactive/Resistive Touch
Intel® Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, I3-6100U)
Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
18.5″ TFT LCD, Capactive Touch,
Intel Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, I3-6100U)

Máy tính công nghiệp Panel PC ALAD-K1820T (18.5″, Intel I3-6100U)

Industrial Touch Panel Computer, Aladdin Family
18.5″ TFT LCD, Capactive Touch,
Intel Skylake CPU 2*LAN 4*USB3.0

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View