Sold
Industrial Computers KMDA-3802 (không quạt)
Industrial Computers KMDA-3802 (không quạt)
Industrial Computers KMDA-3802 (không quạt)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Aluminum Alloy  C hassis, 4*PCI/PCIe
2*LAN, 4*USB3.0, 4*COM

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
not rated

Industrial Computers KMDA-3802 (không quạt)

Máy tính công nghiệp không quạt KMDA-3802

Aluminum Alloy  C hassis, 4*PCI/PCIe
2*LAN, 4*USB3.0, 4*COM

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View